Teamcommunicatie tijdens de behandeling

Met regelmaat overlegt de revalidatiearts met uw behandelteam. Hoe verloopt de behandeling, wat moet er aangepast worden en hoe lang duurt de behandeling? De rapportage die hieruit volgt en de vervolgstappen bespreekt u samen met uw behandelteam. Deze animatie laat in het kort zien hoe die communicatie tijdens uw behandeltraject bij Adelante verloopt.