Dwarslaesie

Een dwarslaesie is zeer ingrijpend. Van het één op het andere moment verandert uw leven. Alles wordt anders. Het is niet alleen dat u moet leren omgaan met de fysieke veranderingen, ook in uw hoofd moet de nieuwe situatie een plek krijgen. Er komt veel op u af. 

Dat hoeft u niet alleen te doen. Daar helpen we bij. We halen het beste uit uw mogelijkheden en samen met ons leert u om te gaan met de nieuwe situatie.

Adelante transfer dwarslaesie 3 webformaat

Onderzoeksfase

Op de dag van de opname in Hoensbroek heeft u een gesprek met de revalidatiearts, een verpleegkundige en een aantal therapeuten. Dit doen we als kennismaking en om een goed beeld te krijgen van uw situatie en problemen.

In de eerste week na de opname onderzoeken we uw situatie. U verblijft dan bij ons in de kliniek. We observeren, praten, stellen vragen en doen testen. Die week starten we ook met de revalidatie.

We bekijken waar we het eerst aan moeten werken en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op medisch gebied. Van u horen we graag wat uw doelen zijn bij de revalidatie. Zo worden de hulpvragen helder en weten we wat u weer wilt bereiken. Uw partner of een naaste betrekken wij nauw bij dat proces. 

Na de tweede week hebben we een beeld van uw mogelijkheden, uw wensen en uw doelen. In de derde week stellen we met het complete behandelteam, de revalidatiearts, u en uw naaste een behandelplan op. Ook schatten we in hoe lang de behandeling gaat duren. Uw behandelplan wordt op uw specifieke situatie samengesteld. Het is dus helemaal maatwerk.

Behandeling

In de kliniek in Hoensbroek werkt u vanuit uw behandelplan samen met onze therapeuten aan uw revalidatie. U moet uw lichaam opnieuw leren kennen en met de dwarslaesie leren omgaan.

Hoe lang u bij ons verblijft, is afhankelijk van de hoogte van uw dwarslaesie en de mate van de uitval. Een opname duurt meestal tussen 3 en 6 maanden.

We willen u zo goed mogelijk voorbereiden op de tijd na de revalidatie.

Tijdens de revalidatie besteden we veel aandacht aan de medische zaken rondom de dwarslaesie.

De behandeling richt zich in eerste instantie dan ook op het voorkomen van complicaties, zoals doorligplekken en incontinentie, en hoe u hiermee omgaat.

Het 2e belangrijke doel is dat u dagelijkse handelingen als wassen, aankleden, eten en naar het toilet gaan zo zelfstandig mogelijk kunt doen. Hoe en wat kunt u in het huishouden doen? Hierbij krijgt u hulp van de ergotherapeut.

Het 3e doel is weer sterk en fit worden om zo veel mogelijk en zo zelfstandig mogelijk dingen te blijven doen. Als het kan, oefenen we weer het staan en het lopen, met hulpmiddelen. Dit doet u onder begeleiding van de fysiotherapeut. Wij kunnen hierbij gebruikmaken van onder andere Zero G en het zwembad.

Naast de lichamelijke veranderingen, heeft een dwarslaesie ook mentaal en emotioneel een enorme impact. Ook daaraan besteden we veel aandacht. De psycholoog en de maatschappelijk werker helpen u bij de verwerking van wat u is overkomen.

Verder komt in de behandelingen aan bod:

  • vrije tijd en ontspanning: waar geniet u van en hoe gaat u uw vrije tijd invullen?
  • sport en leefstijl: wat kunt u doen om uw conditie op peil te houden en hoe voorkomt u overbelasting? Wat is het belang van goede voeding? Het Sportloket laat u zien welke mogelijkheden er zijn.
  • uw omgeving en de dwarslaesie: hoe gaat u om met reacties en vragen van mensen?
  • werk of opleiding: kunt u weer terug naar uw werk of uw opleiding? Zijn er aanpassingen op uw werk- of leerplek nodig?

Na de opname wordt de behandeling meestal poliklinisch voortgezet. Dan komt u vanuit thuis een paar dagen per week naar Adelante om therapie te volgen. Thuis komt u andere dingen tegen die lastig gaan. Die oefent u vervolgens in de therapie.

Woont u verder weg en is het te lastig naar Adelante te komen, dan zoeken we een geschikte fysiotherapeut bij u in de buurt om verder te revalideren.

Wij hebben tijdig contact met uw huisarts en de fysiotherapeut bij u in de buurt om te bespreken welke zorg u moet krijgen als u weer thuis bent. 

Als het nodig is, vragen wij ook thuiszorg aan. Wij geven dan ook advies over welke zorg nodig is.

Onze revalidatietechnici ondersteunen onze behandelaren als het gaat om rolstoelen en hulpmiddelen tijdens uw revalidatie. Zo zijn aanpassingen snel gemaakt die u verder helpen. 

Na uw revalidatie regelt u hulpmiddelen via uw gemeente (WMo).  

Wij adviseren over aanpassingen in uw huis. Is het nodig, dan helpen wij graag met het aanvragen van de aanpassingen. 

Uw zithouding in uw rolstoel moet prettig en comfortabel zijn. U moet immers de vrijheid hebben alle dingen te kunnen doen die u vanuit uw stoel wilt doen. Niet goed kunnen zitten levert vervelende problemen op. Ook als u niet in een rolstoel zit, kan zitten problematisch zijn.

Onze Zitpoli is gespecialiseerd in zitproblemen. Lees er hier meer over.

Een dwarslaesie heeft grote gevolgen voor u, maar heeft ook een enorme impact op uw partner, uw kinderen, uw familie en andere naasten. Ook zij kunnen op onze begeleiding rekenen.

Ook betrekken wij hen bij uw behandelingen. Zij zijn namelijk een heel belangrijke factor in uw revalidatie.

Digitale zorg

Digitale zorg is enorm in opmars. Ook bij Adelante bieden we de mogelijkheid een aantal afspraken en therapieën van thuis uit te kunnen doen. U kunt bijvoorbeeld beeldbellen met uw revalidatiearts of behandelaar. Via het Adelante Oefenportaal kunt u op ieder gewenst moment van de dag oefeningen doen en informatie inzien.

Lees hier meer.

Nazorg

Na uw behandeltraject bij Adelante, komt u regelmatig terug bij de revalidatiearts. Met hem of haar bespreekt u of er nog revalidatiedoelen zijn, hoe u die kunt bereiken en of hiervoor therapie nodig is. We spreken met u af hoe vaak het nodig is dat u op controle komt.

Als er nog therapie nodig is, dan bekijken we of u naar Adelante komt voor specialistische zorg of dat u bijvoorbeeld naar een therapeut bij u in de buurt gaat. 

Mocht u in de tussentijd vragen hebben of problemen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Nieuw in onze zorg

Wilt u meer weten over hoe wij middels wetenschappelijk onderzoek werken aan verbetering van onze behandelingen, klik dan hier.

Behandelteam

Tijdens uw revalidatieperiode bij Adelante zijn meerdere disciplines bij uw behandeling betrokken. Uw persoonlijk behandelteam staat onder leiding van een revalidatiearts die in sommige gevallen terzijde gestaan wordt door een verpleegkundig specialist of physician assitant. Wie verder deel uitmaakt van het team is afhankelijk van uw zorgvraag. Dat zal altijd een fysiotherapeut en een ergotherapeut zijn, maar daarnaast kunnen ook een verpleegkundige, een maatschappelijk werker, een psycholoog, een bewegingsagoog, een cognitief revalidatietherapeut of logopedist deel uitmaken van uw behandelteam, Op basis van uw hulpvragen zullen de behandelaren u betrokken en intensief begeleiden bij het bereiken van uw doelstellingen. Samen met uw behandelteam werkt u aan uw eigen herstel.