Behandelteam

Interdisciplinair behandelteam

Bij Adelante zien we de mens als geheel. Dus hebben wij oog voor het totaal en behandelen we niet alleen een aandoening. ‘Haal het beste uit jezelf' kun je ook alleen waarmaken als je alle onderdelen van een mens ziet.

Eén van de voordelen van onze behandeling is de interdisciplinaire aanpak. Dat betekent dat therapeuten van alle disciplines samenwerken bij uw behandeling.

Uw behandelteam

Revalideren is een intensieve tijd. Elke dag keihard werken om een beetje beter te worden dan gisteren. Dat doet u samen met een team van therapeuten. De hele revalidatieperiode werkt u met hetzelfde team. Dat team staat onder leiding van de revalidatiearts; hij of zij is eindverantwoordelijk voor uw behandeling.

Behandelaren

De revalidatiearts heeft de volgende taken:

  • hij/zij geeft medische informatie over de behandeling.
  • hij/zij doet het medisch onderzoek bij uw opname. Dit onderzoek bestaat uit een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek.
  • hij/zij draagt de verantwoordelijkheid voor uw medische verzorging. Heeft u vragen op medisch gebied, dan kunt u altijd een afspraak maken met uw revalidatiearts.
  • hij/zij stelt uw revalidatieprogramma samen. Na de observatieperiode doet hij dit samen met de andere behandelaren uit het behandelteam.
  • hij/zij coördineert de werkzaamheden van het behandelteam.

De verpleegkundig specialist en de physician assistant zijn de rechterhand van de revalidatiearts. Ze hebben een brede medische post HBO-opleiding gevolgd en nemen taken over van de revalidatiearts. Denk aan lichamelijk onderzoek, visite lopen, medicijnen voorschrijven en ze leiden besprekingen met het team. De revalidatieart blijft eindverantwoordelijk.

De verpleging helpt u bij uw verzorging en begeleidt u en uw partner waar nodig. Geef vooral duidelijk aan wat u belangrijk vindt. Want ook dat heeft invloed op het succes van uw revalidatie: u bepaalt mee hoe u verzorgd, behandeld en begeleid wilt worden.

content aanleveren

Als u dagbehandeling hebt en u niet meer intern bent bij Adelante, kunt u terecht bij de dagverpleging. Als het nodig is, vraagt uw revalidatiearts een afspraak bij hen aan. De afspraak staat vermeld op het therapieschema dat u elke week van ons Patiëntenservicebureau krijgt. De dagverpleging doet lichamelijke controles van bijvoorbeeld hart, bloeddruk en gewicht, doet wondzorg en biedt hulp in het zwembad of naar de wc gaan.

De fysiotherapeut richt zich op het bewegen van het lichaam. Natuurlijk horen daar ook kracht, lenigheid, conditie en balans bij. Met actieve oefentherapie ga je langzaam weer makkelijker bewegen. Soms zijn hierbij hulpmiddelen noodzakelijk.

Samen met de bewegingsagoog verandert of verbetert u uw manier van bewegen. U oefent in onze sporthal, fitnessruimte, het zwembad en buiten. Natuurlijk houdt de bewegingsagoog rekening met uw mogelijkheden en wensen.

De ergotherapeut kijkt samen met u naar uw dagelijkse leven. Hoe kunt u weer zo zelfstandig mogelijk uw leven leiden? Jullie kijken naar zelfverzorging, bewegen en verplaatsen, wonen, huishouden, werken/leren en hobby’s. De ergotherapeut geeft u en uw naaste advies, training en coaching.

De logopedist onderzoekt en behandelt problemen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. Ook behandelt hij mensen met slikproblemen. Therapie vindt individueel en in groepsverband plaats.

De psycholoog onderzoekt en behandelt cognitieve, emotionele en gedragsmatige problemen die te maken hebben met uw ziekte of aandoening. Hij of zij begeleidt u om meer grip te krijgen op die problemen.

De maatschappelijk werker begeleidt u bij allerlei praktische zaken die voortkomen uit uw ziekte of aandoening. Denk daarbij aan werk, inkomen, scholing en keuringen.

Heeft u moeite met de verwerking van uw handicap of wat u is overkomen? Bespreek het met de maatschappelijk werker.

Hij of zij kan ook de schakel zijn tussen u en hulpverleners buiten Adelante. Ook als er informatie over u naar uw familie moet, dan zorgt daar de maatschappelijk werker voor.

Soms heeft de psycholoog meer informatie nodig om een behandelplan op te stellen. Hij wil bijvoorbeeld meer weten over uw denkfunctie of persoonlijkheidseigenschappen. De psychodiagnostisch werker neemt deze testen dan bij u af.

Daarnaast houdt de psychodiagnostisch werker het psychodiagnostisch materiaal actueel en volgt de inhoudelijke ontwikkelingen op psychodiagnostisch gebied.

Klachten of problemen met aandacht, geheugen, planning, inzicht of in de omgang met anderen? De cognitief revalidatietherapeut gaat met u aan de slag. Hij of zij leert u technieken hoe u ermee omgaat in het dagelijks leven en uw werk. Denk aan strategietrainingen, vaardigheidstrainingen, hulpmiddelen en psycho-educatie.

De therapie neemt de oorzaak niet weg. We kunnen uw hersenen immers niet ‘beter’ maken.

U en uw partner of familie krijgen uitleg en we bespreken uw vragen. Ook informeren en adviseren zij het behandelteam over de manier hoe of waarop u leert en hoe u kennis toepast.

De diëtist beantwoordt uw vragen over voeding en begeleidt u bij uw dieetvoorschriften. Veel mensen voelen zich met een dieet erg beperkt. Door goede tips en adviezen van onze diëtist kunt u uw voedingspatroon makkelijker en verantwoord veranderen.

Bij arbeidstherapie kan iedere revalidant van Adelante terecht. Doelstellingen van iedereen kunnen verschillend zijn. De één bouwt zijn uithoudingsvermogen op, de ander werkt aan zijn motoriek en werkhouding. Ook het leren omgaan met een prothese of andere hulpmiddelen is een veel voorkomende doelstelling.

De groepsgrootte varieert van 6 tot 15 personen. Ergotherapeuten en vakkrachten begeleiden de revalidanten.

Uw verblijf bij Adelante betekent meestal dat er ingrijpends is gebeurd in uw leven. Misschien kunt u onderwerpen zoals rouw, verlies of actuele levensvragen nog niet makkelijk onder woorden brengen. Dan kan beeldende therapie iets voor u zijn. Beeldende therapie helpt u gevoelens en ideeën op een veilige manier tot uitdrukking te brengen. Dit kan door bijvoorbeeld geleide meditaties en opdrachten.

Samen met het behandelteam bepaalt u of beeldende therapie jou helpt bij uw revalidatie.

Wij vinden het belangrijk om jonge mensen te begeleiden in hun opleiding. Zo hebben wij een eigen opleidingscentrum voor revalidatieartsen en begeleiden we verpleegkundigen, ziekenverzorgenden, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers en bewegingsagogen bij hun opleiding.

Het kan dus dat u artsen in opleiding en stagiaires ontmoet bij de behandelingen. Deze jonge specialisten werken altijd onder de verantwoordelijkheid van een arts of specialist.