Beenamputatie

Wanneer u een beenamputatie heeft ondergaan of een aanlegstoornis heeft van uw been, kunt u verschillende problemen ervaren in uw dagelijks leven. Bij een amputatie wordt een deel van uw been operatief verwijderd. De oorzaken waarbij een amputatie nodig is kunnen verschillend zijn. Vaatlijden en Diabetes Mellitus komen het vaakst voor. Maar het kan ook door een ongeval, infectie, tumor of een andere oorzaak. Adelante biedt revalidatie bij alle niveaus van amputatie en dubbelzijdige amputatie.

Bij revalidatie na een beenamputatie leren we u zo goed mogelijk om te gaan met de gevolgen van uw amputatie. Samen met het revalidatieteam werken we aan uw hulpvragen en halen eruit wat mogelijk is.

Zowel bij een beenamputatie als bij een aanlegstoornis kan het zijn dat u in een nieuwe fase van uw leven komt. U kunt andere vragen of wensen hebben over het functioneren of de prothese. Hiermee kunt u ook bij het revalidatieteam terecht. Dan gaan we samen kijken wat bij u past.

Beenamputatie

Intake

Er zijn verschillende mogelijkheden voor een eerste afspraak.

De beslissing tot een amputatie kan snel en onverwachts komen. U wordt dan tijdens de opname in het ziekenhuis gezien, het liefst vóór de operatie. U krijgt informatie ten aanzien van een amputatie en er wordt besproken welke revalidatiebehandelingen er mogelijk zijn. Dit kan poliklinisch (dagbehandeling) of klinisch waarbij u wordt opgenomen in Hoensbroek, Venlo of bij de kinderrevalidatie. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie.

Als gedacht wordt aan een amputatie kan de revalidatiearts een adviserende rol hebben bij een beslissing tot een amputatie.

Bij een herhalingsvraag voor een prothese of een nieuwe vraag kan samen met de revalidatiearts en orthopedisch technoloog u mogelijkheden worden bekeken. De nieuwste ontwikkelingen worden hierbij meegenomen.

Behandeling

De behandeling wordt helemaal op u afgestemd. Dit is afhankelijk van uw situatie en wat u wilt bereiken. De behandeling kan zowel klinisch als poliklinisch plaatsvinden. Een klinische opname is meestal enkele weken waarna de revalidatie poliklinisch verder gaat. Begeleiding wondgenezing, zelfstandigheid in zelfverzorging en het verplaatsen, staan hierbij centraal. Gaat dat goed, dan werken we naar een situatie dat u weer thuis kunt wonen. We proberen dit met proefweekenden uit. Start u met poliklinische revalidatie dan zien we u enkele keren per week voor de behandeling.

De behandeling bestaat uit meerdere fases.

Bij een recente amputatie van een deel van uw been delen we de fases op in een fase voor de prothese (preprothesefase), prothesefase en nazorgfase. In de preprothese fase begeleiden we u met:

 • Wondgenezing
 • Stompvorming en behandeling van het litteken
 • Fantoomklachten, stomppijnklachten
 • Opbouwen en verbeteren van conditie en kracht
 • Verbeteren bewegelijkheid in de gewrichten
 • Verplaatsen en staan met één been
 • Verwerking en leven met een amputatie

In de prothesefase bekijken we samen met u of een prothese wel of niet van meerwaarde is bij de vragen of wensen die u heeft. Wanneer het besluit is genomen dat een prothese gewenst en haalbaar is wordt deze in samenspraak met u, het revalidatieteam en de orthopedisch technoloog vervaardigd. Tijdens prothesetraining leert u met de prothese om te gaan in verschillende situaties. Ook hobby en sportactiviteiten worden hierbij meegenomen. In deze fase kunnen eventuele andere protheseonderdelen uitgeprobeerd worden om samen te bepalen welke het meest passend zijn voor u. De definitieve prothese wordt aangevraagd bij uw zorgverzekeraar.

Bij een herhalingsvraag voor een prothese of u heeft een nieuwe vraag bestaat de behandeling uit een prothesefase en een nazorgfase. Tijdens het gesprek met de revalidatiearts en orthopedisch technoloog wordt nader ingegaan op uw vraag. De nieuwste ontwikkelingen worden hierbij meegenomen.

Bij een nieuwe vraag worden de mogelijkheden samen bekeken. Nieuwe protheseonderdelen kunnen uitgeprobeerd worden in een proeffase. Hebben we de juiste protheseonderdelen gevonden die bij u vraag past, gaan we de prothese aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Na goedkeuring wordt de prothese gemaakt. Zo nodig volgt nog een trainingstraject.

Bij een herhalingsvraag van de prothese wordt samen met u geëvalueerd of deze nog aan u vraag of wensen voldoet. Indien deze voldoet wordt de aanvraag bij uw zorgverzekeraar gedaan. Hiervoor vraagt uw zorgverzekeraar enkele documenten.

Digitale zorg

Digitale zorg is enorm in opmars. Ook bij Adelante bieden we de mogelijkheid een aantal afspraken en therapieën van thuis uit te kunnen doen. U kunt bijvoorbeeld beeldbellen met uw revalidatiearts of behandelaar. Via het Adelante Oefenportaal kunt u op ieder gewenst moment van de dag oefeningen doen en informatie inzien.

Lees hier meer.

Nazorg

Als u klaar bent met het revalidatietraject, blijft u onder controle bij de revalidatiearts en orthopedisch instrumentmakerij.

Indien u tussentijds vragen hebt of er problemen zijn mag u eerder contact opnemen.

KorterMaarKrachtig

KorterMaarKrachtig is de belangenvereniging voor mensen die te maken hebben met amputatie of een aanlegstoornis. Meer informatie vindt u hier.

Behandelteam

Ons behandelteam heeft veel ervaring op het gebied van amputatie en prothesiologie. Het team streeft naar continue verbetering van de kwaliteit van zorg, hierbij nemen we de nieuwste ontwikkelingen mee. Het behandelteam heeft specifieke expertise op het gebied van:

 • Revalidatie van alle niveaus van amputatie en dubbelzijdige amputatie
 • Prothesiologie bij complexe congenitale afwijkingen en omkeerplastiek
 • Amputatie bij CRPS type 1
 • Revalidatie van geavanceerde protheseknieën
 • Bone Anchored prostheses / osseointegrated protheses (klikprothese) in samenwerking met het RadboudUMC
 • Sport, High Performance Partner NOC*NSF

Tijdens uw revalidatieperiode bij Adelante zijn meerdere disciplines bij uw behandeling betrokken. Uw persoonlijk behandelteam staat onder leiding van een revalidatiearts die in sommige gevallen terzijde gestaan wordt door een verpleegkundig specialist of physician assistant. Wie verder deel uitmaakt van het team is afhankelijk van uw zorgvraag. Dat zal altijd een fysiotherapeut en een ergotherapeut zijn, maar daarnaast kunnen ook een verpleegkundige, een maatschappelijk werker, een psycholoog, een bewegingsagoog of logopedist deel uitmaken van uw behandelteam, Op basis van uw hulpvragen zullen de behandelaren u betrokken en intensief begeleiden bij het bereiken van uw doelstellingen. Samen met uw behandelteam werkt u aan uw eigen herstel.