Chronische pijn

U hebt altijd pijn. Weken, maanden, misschien zelfs al jaren. Artsen en specialisten hebben ernaar gekeken, maar ze vinden geen oorzaak. Ze kunnen niet verklaren waarom u zoveel last heeft van de pijn. Soms is de oorzaak wel bekend, maar dan is er geen behandeling die de pijn kan wegnemen. Ook therapieën hebben geen resultaat. De klachten blijven. De pijn beïnvloedt u niet alleen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal en emotioneel vlak. Het heeft impact op uw hele leven: op uw gezin, uw werk, uw relatie, het huishouden, uw kinderen, sociale contacten, sporten en seksualiteit.

Omdat de pijn er altijd is, onderneemt u steeds minder. Dit wordt vaak versterkt doordat veel mensen ook vermoeidheid ervaren. Uw conditie gaat daardoor achteruit. Deze negatieve gevolgen beïnvloeden de pijn ook weer. En zo komt u in een cirkel terecht…

Pijnrevalidatie helpt u uw leven weer op te pakken. We kunnen de pijn niet wegnemen, maar we gaan samen aan de slag, zodat u weer gaat doen wat u belangrijk vindt.

Onderzoeksfase

De revalidatiearts is van mening dat pijnrevalidatie waardevol is voor u. Het kan dat wij u dan eerst uitgenodigen voor een multidisciplinair onderzoek. Verschillende behandelaren gaan met u aan de slag om uw klachten, uw belemmeringen en uw doelen helder te krijgen.

We willen inzicht krijgen in:

  • klachten, beperkingen en uw bewegingsmogelijkheden
  • belemmeringen bij de dagelijkse activiteiten zoals uw werk, het huishouden en vrije tijd
  • hoe u omgaat met de pijn en de invloed op uw stemming
  • de gevolgen van de pijn voor uw werk en uw sociale leven

Na alle gesprekken en testen stelt het team een behandeladvies op. Dit bespreken we met u.

Als blijkt dat chronische pijnrevalidatie niet geschikt voor u is, dan kijken we naar andere behandelmogelijkheden.

Behandeling

Onze behandelmethodes zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Zorg, onderzoek en innovatie gaan bij Adelante hand in hand. We maken gebruik van de nieuwste inzichten in de wetenschap en passen die toe in de zorg. De resultaten uit de behandelingen evalueren wij weer op een wetenschappelijke manier. Zo leren we hoe we nog betere zorg kunnen leveren. 

Samen met de Universiteit Maastricht hebben we hiervoor het expertisecentrum Pijn en Revalidatie opgericht. Bent u benieuwd naar onze innovatie en vernieuwingsprojecten? Kijk dan hier.

We betrekken verschillende disciplines bij de behandelmethodes, zoals een revalidatiearts, verpleegkundig specialist en verschillende therapeuten.

ACT gaat ervan uit dat er in het leven altijd wel vervelende gebeurtenissen en tegenslagen zijn. Maar in plaats van daartegen te vechten of ze proberen te vermijden, kunt u er beter op een goede manier mee omgaan. Net zoals u in het leven niet alles onder controle kunt houden. Leren om veerkrachtig en flexibel te zijn en te leren loslaten, kan daarin helpen.

Laat pijn uw leven niet bepalen

Vertalen we dat naar pijn, dan kunt u pijn proberen te vermijden of u ertegen verzetten. Vluchten of vechten. Maar dan is ze er constant, u bent er voortdurend mee bezig. Beter kunt u erbij stilstaan en voelen om dan de keuze te maken: ik ga mij richten op dingen die mijn leven waardevol maken, terwijl de pijn er gewoon is. 

U heeft al sinds lange tijd pijn. Artsen hebben geen oplossing voor uw probleem. Ondertussen belemmert het uw hele leven. Die pijn zorgt ervoor dat u niet de kracht en de zin hebt om te sporten en te bewegen. Sport en beweging zorgen juist voor meer pijn. Daarom belast u uw lichaam niet meer.

Maar als u beweging vermijdt, dan heeft dat grote gevolgen: uw conditie gaat achteruit, het beïnvloedt uw werk en hobby’s, u wordt afhankelijker van andere mensen en het heeft groot effect op uw stemming. Dit alles zorgt ervoor dat er nog meer aandacht naar de pijnprikkels gaat. U wordt dus nog gevoeliger voor beweging en de cirkel is rond.

Onderzoek toont aan dat niet bewegen de pijn juist verergert. Het is dus van belang om in beweging te komen, ondanks de pijn.

U krijgt uw leven weer terug

Met Graded Activity bouwen we uw activiteiten in kleine stapjes weer op. Als u weer actiever bent, voelt u zich anders. U gaat weer bewegen, u heeft weer aandacht voor uw werk, hobby’s en sociale contacten. U krijgt uw leven weer terug. Het is geen behandeling voor het verminderen van de pijn, maar u leert bewegen ondanks pijn. Uw conditie wordt beter, u kunt weer dingen ondernemen en u voelt weer dat u leeft.

Graded Activity is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie.

Een fysiotherapeut, een ergotherapeut en een gedragstherapeut/psycholoog gaan met je aan de slag.

Hoe ziet de behandeling eruit?

We starten met een uitleg over pijn, hoe die ontstaat en hoe deze therapie werkt. Dan start u onder begeleiding van een fysiotherapeut weer met lichte beweging. Gedurende de behandeling, bouwen we de inspanning op.

Het brein ervaart zo dat beweging geen extra pijn oplevert.

En u krijgt het vertrouwen dat u grip hebt op de pijn en dat u weer actief kunt zijn.

U hebt altijd pijn. ‘Bewegen zal voor nóg meer pijn zorgen’ is uw gedachte. Of u denkt dat beweging schade veroorzaakt in uw lichaam. Daardoor gaat u de pijn steeds meer vermijden en gaat u steeds minder bewegen. Maar, onderzoek laat juist zien dat bewegen goed is om pijn tegen te gaan.

Met Exposure in Vivo leert u om weer op een normale manier te gaan bewegen en uw dagelijkse activiteiten weer op te pakken. Uw pijn is niet weg, maar u krijgt grip op de pijn en wordt weer actief. Exposure is letterlijk ‘blootstellen aan’. In de behandeling gaat je onder begeleiding juist bewegingen en activiteiten uitvoeren, die u door de pijn al een hele tijd hebt vermeden. Dat zijn vaak bewegingen waarvan u denkt dat de pijn erger zal worden. U zult tijdens de behandeling ervaren dat bewegen gewoon kan. Hoe vaker u deze ervaring hebt, hoe groter uw vertrouwen wordt.


Hoe lang duurt de behandeling?

Het behandeltraject duurt minimaal 2 weken. Na die 2 weken bekijken we of en hoe lang het traject zal duren. Het ligt aan de ernst van het probleem en hoe u de behandeling oppakt of we verlengen met 2, 6 of 8 weken.

Tijdens het behandeltraject komt u 2 keer per week naar het MUMC+, afdeling revalidatie van Adelante.

We ontwikkelen steeds nieuwe behandelmogelijkheden als het gaat om revalidatie bij chronische pijn. Zoals bijvoorbeeld voor specifieke groepen mensen met chronische pijn.

Op dit moment ontwikkelen we nieuwe programma’s voor:

  • mensen met chronische pijn en een reumatische aandoening
  • mensen met een dwarslaesie en chronische pijn dwarslaesie
  • mensen met dunnevezelneuropathie

Digitale zorg

Digitale zorg is enorm in opmars. Ook bij Adelante bieden we de mogelijkheid een aantal afspraken en therapieën van thuis uit te kunnen doen. U kunt bijvoorbeeld beeldbellen met uw revalidatiearts of behandelaar. Via het Adelante Oefenportaal kunt u op ieder gewenst moment van de dag oefeningen doen en informatie inzien.

Lees hier meer.

Nieuw in onze zorg

Wilt u meer weten over hoe wij via wetenschappelijk onderzoek werken aan verbetering van onze behandelingen, klik dan hier.

Pijnrevalidatie in beeld...

Behandelteam

Tijdens uw revalidatieperiode bij Adelante zijn meerdere disciplines bij uw behandeling betrokken. Uw persoonlijk behandelteam staat onder leiding van een revalidatiearts die in sommige gevallen terzijde gestaan wordt door een verpleegkundig specialist of physician assitant. Wie verder deel uitmaakt van het team is afhankelijk van uw zorgvraag. Dat zal altijd een fysiotherapeut en een ergotherapeut zijn, maar daarnaast kunnen ook een verpleegkundige, een maatschappelijk werker, een psycholoog, een bewegingsagoog of logopedist deel uitmaken van uw behandelteam, Op basis van uw hulpvragen zullen de behandelaren u betrokken en intensief begeleiden bij het bereiken van uw doelstellingen. Samen met uw behandelteam werkt u aan uw eigen herstel.