Zenuw- en spierziekten (NMA)

Elke beweging in het lichaam wordt gestuurd door een signaal vanuit de hersenen. Dit signaal loopt via een zenuw. Bij een spierziekte is dit signaal onderbroken, er gaat iets mis in de spier of in de zenuw. Daarom spreken we van een zenuw-spieraandoening, een neuromusculaire aandoening (NMA).

De klachten van spierziekten lopen erg uiteen. Ze verschillen per persoon en per spierziekte. Krachtverlies, verlamming, pijn, tintelingen, slaapproblemen of een vermindering van het gevoel zijn slechts een paar voorbeelden van klachten.  

We onderscheiden zo’n 600 spierziekten en vaak zijn ze erfelijk. In Nederland hebben zo'n 100.000 tot 200.000 mensen een spierziekte. De meeste spierziekten zijn progressief. Dat betekent dat de spierkracht afneemt en de klachten toenemen.  Spierziekten kunnen we nog niet genezen, we kunnen ze wel behandelen.

Als u de diagnose van een spierziekte krijgt, dan kunt u aan uw behandelend arts een doorverwijzing voor revalidatie bij Adelante vragen. 

Samen zorgen we ervoor dat u zo lang mogelijk uw leven leidt zoals u dat dat wilt. 

Behandeling

Met een heel team staan we voor u klaar om u zo goed en zo lang mogelijk te laten functioneren in het dagelijks leven. De behandelaren uit uw team hebben stuk voor stuk specialistische kennis en ervaring op het gebied van spierziekten.

Tijdens het intakegesprek met de revalidatiearts onderzoekt hij of zij de ernst, de complexiteit en de progressiviteit van uw ziekte. 

Daarnaast horen wij graag welke beperkingen u ervaart, wat uw doelen zijn en welke hulpvragen u heeft. Op basis hiervan stelt de arts een revalidatietraject op.

Vervolgens stellen de arts en onze therapeuten een behandelprogramma voor u op. Met dit programma werken wij aan uw doelen en hulpvragen. Ook zorgen we ervoor dat uw conditie op peil blijft of  verbetert. Uithoudingsvermogen, spierkracht, lenigheid, coördinatie en snelheid zijn daar onderdeel van.

Onze behandeling sluit helemaal aan op uw situatie. 

Samen met u kijken we naar hoe u zo goed mogelijk kunt leven en kunt blijven doen wat u belangrijk vindt. Zijn daar oefeningen, hulp of aanpassingen bij nodig, dan adviseren we daarin. 

Daarnaast helpen we als u problemen krijgt met de ademhaling, met praten of met slikken. 

Het zijn niet alleen de lichamelijke veranderingen waar u mee om moet leren gaan. U moet ook met de veranderde (toekomstige) situatie kunnen omgaan. Gevoelens van angst en verdriet zijn niet vreemd en daar begeleiden we u bij.

In uw behandelteam kunnen dan ook aansluiten: 

  • fysiotherapeut
  • logopedist
  • ergotherapeut
  • diëtist 
  • psycholoog
  • maatschappelijk werker
  • bewegingsagoog
  • orthopedisch instrumentmaker

Daarnaast helpen we als er zorg, voorzieningen en/of hulpmiddelen aangevraagd moeten worden.

Tijdens de behandeling hebben we ook oog voor uw naasten. We geven uitleg over uw ziekte en helpen hen om te gaan met de veranderende situatie.

Digitale zorg

Digitale zorg is enorm in opmars. Ook bij Adelante bieden we de mogelijkheid een aantal afspraken en therapieën van thuis uit te kunnen doen. U kunt bijvoorbeeld beeldbellen met uw revalidatiearts of behandelaar. Via het Adelante Oefenportaal kunt u op ieder gewenst moment van de dag oefeningen doen en informatie inzien.

Lees hier meer.

Behandelteam

Tijdens uw revalidatieperiode bij Adelante zijn meerdere disciplines bij uw behandeling betrokken. Uw persoonlijk behandelteam staat onder leiding van een revalidatiearts die in sommige gevallen terzijde gestaan wordt door een verpleegkundig specialist of physician assitant. Wie verder deel uitmaakt van het team is afhankelijk van uw zorgvraag. Dat zal altijd een fysiotherapeut en een ergotherapeut zijn, maar daarnaast kunnen ook een verpleegkundige, een maatschappelijk werker, een psycholoog, een bewegingsagoog, een cognitief revalidatietherapeut of logopedist deel uitmaken van uw behandelteam, Op basis van uw hulpvragen zullen de behandelaren u betrokken en intensief begeleiden bij het bereiken van uw doelstellingen. Samen met uw behandelteam werkt u aan uw eigen herstel.