Armamputatie

Door een ongeluk of een andere oorzaak kan het zijn dat u een deel van uw arm, hand of vinger(s) mist. Hoe daarmee verder? Wat kan ik nog wel? Wat kan ik niet meer? Kan ik het op een andere manier leren doen? Samen met uw behandelteam kunnen wij u daarmee helpen. We leren u met deze nieuwe situatie om te gaan en halen samen met u eruit wat mogelijk is. 

Het kan zijn dat u met een verkorte arm bent geboren. Dit noemen we een aanlegstoornis. Van jongs af aan hebt u hiermee leren omgaan. Mogelijk bent u al eerder bij Adelante geweest voor een behandeling.

Zowel bij een arm- of handamputatie als bij een aanlegstoornis kan het zijn dat u in een nieuwe fase van uw leven komt. U heeft dan misschien vragen of wensen over activiteiten met één hand. Of u heeft bijvoorbeeld vragen over uw prothese of behoefte aan andere ondersteuning. Ook hiermee kunt u bij uw behandelteam terecht. Samen gaan we kijken wat voor u het beste past.

3 P6 A2597

Intake

In het eerste gesprek ontmoet u een deel van uw behandelteam. Dit gesprek is meestal poliklinisch. We gaan dan uw vragen en wensen bespreken en bekijken samen de mogelijkheden.

Behandeling

De behandeling wordt samen met uw revalidatiearts en behandelteam helemaal op u afgestemd. Dit is afhankelijk van uw situatie en van wat u wilt bereiken. De behandeling is meestal poliklinisch en in Hoensbroek. Dit houdt in dat u enkele keren per week bij Adelante langskomt. Als u meerdere letsels heeft, ver weg woont of alleen woont, kan een korte klinische revalidatie mogelijk zijn.

De behandeling bestaat uit meerdere fases. Met regelmaat vindt afstemming plaats tussen de revalidatiearts en alle behandelaren.

Bij een recente amputatie van een deel van uw arm, hand of vinger(s) delen we de fases op in een fase voor de prothese (preprothesefase), prothesefase en nazorgfase. In de preprothese fase begeleiden we u met:

  • Wondgenezing
  • Stompvorming en behandeling van het litteken
  • Fantoomklachten, stomppijnklachten
  • Verbeteren bewegelijkheid in de gewrichten
  • Eénhandigheidstraining
  • Verwerking en leven met een amputatie

In de prothesefase bekijken we samen met of u een prothese wel of niet van meerwaarde is bij de vragen of wensen die u hebt. Verschillende protheseonderdelen kunnen uitgeprobeerd worden in een proeffase. Dit kunnen simpele tot zeer geavanceerde protheseonderdelen zijn waarbij we de nieuwste ontwikkelingen volgen. We werken samen met orthopedisch instrumentmakerij Livit. Een andere orthopedisch instrumentmakerij is ook mogelijk indien ze gecertificeerd zijn voor armprothesiologie. Zijn we gekomen tot de juiste protheseonderdelen die bij uw vraag past, gaan we de prothese aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Na goedkeuring wordt de prothese gemaakt. Zo nodig volgt nog een trainingstraject.

Bij een herhalingsvraag voor een prothese of als u een nieuwe vraag heeft, bestaat de behandeling uit een prothesefase en een nazorgfase. Tijdens het gesprek met uw behandelteam wordt nader ingegaan op uw vraag. De nieuwste ontwikkelingen worden hierbij meegenomen.

Bij een herhalingsvraag van de prothese wordt een aanvraag bij uw zorgverzekeraar gedaan. Hiervoor vraagt uw zorgverzekeraar enkele documenten.

Bij een nieuwe vraag worden de mogelijkheden samen met het behandelteam bekeken. Nieuwe protheseonderdelen kunnen uitgeprobeerd worden in een proeffase. Hebben we de juiste protheseonderdelen gevonden die bij uw vraag passen, gaan we de prothese aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Na goedkeuring wordt de prothese gemaakt. Zo nodig volgt nog een trainingstraject.

Digitale zorg

Digitale zorg is enorm in opmars. Ook bij Adelante bieden we de mogelijkheid een aantal afspraken en therapieën van thuis uit te kunnen doen. U kunt bijvoorbeeld beeldbellen met uw revalidatiearts of behandelaar. Via het Adelante Oefenportaal kunt u op ieder gewenst moment van de dag oefeningen doen en informatie inzien.

Lees hier meer.

Nazorg

Als u klaar bent met het revalidatietraject, blijft u onder controle bij de orthopedisch instrumentmakerij en is er een mogelijkheid voor reguliere controle afspraken op het spreekuur met de revalidatiearts en de orthopedisch instrumentmakerij.

Indien u tussentijds vragen hebt of er problemen zijn mag u eerder contact opnemen.

KorterMaarKrachtig

KorterMaarKrachtig is de belangenvereniging voor mensen die te maken hebben met amputatie of een aanlegstoornis. Meer informatie vindt u hier.

Behandelteam

Tijdens uw revalidatieperiode bij Adelante zijn meerdere disciplines bij uw behandeling betrokken. Uw persoonlijk behandelteam staat onder leiding van een revalidatiearts die in sommige gevallen terzijde gestaan wordt door een verpleegkundig specialist of physician assitant. Wie verder deel uitmaakt van het team is afhankelijk van uw zorgvraag. Dat zal altijd een fysiotherapeut en een ergotherapeut zijn, maar daarnaast kunnen ook een verpleegkundige, een maatschappelijk werker, een psycholoog, een bewegingsagoog of logopedist deel uitmaken van uw behandelteam, Op basis van uw hulpvragen zullen de behandelaren u betrokken en intensief begeleiden bij het bereiken van uw doelstellingen. Samen met uw behandelteam werkt u aan uw eigen herstel.