Letsel na ernstig ongeval/multitrauma

Een ernstig ongeluk kan grote gevolgen hebben voor je lichaam, je geest en je sociale leven. Vaak heb je meerdere soorten letsel, zoals gebroken botten, problemen met gewrichten en spieren, brandwonden, schade aan organen, het verlies van lichaamsdelen, hersenletsel of schade aan zenuwen. Als er verschillende soorten letsel zijn, noemen we dit een multitrauma. De beperkingen kunnen tijdelijk of blijvend zijn, afhankelijk van waar en hoe erg het letsel is. Het kan ook emotioneel zwaar zijn om de gebeurtenis en de gevolgen te begrijpen, omdat je misschien niet meer alles kunt doen zoals vroeger. Je hebt misschien vragen en zorgen over de toekomst, bijvoorbeeld over teruggaan naar huis, werken, sporten en hobby's uitoefenen.

Onderzoeksfase

Het onderzoeken van een patiënt na een ongeval voordat deze gaat revalideren, bestaat meestal uit verschillende stappen om goed te begrijpen wat er aan de hand is en wat de patiënt nodig heeft. Hier zijn een paar dingen die vaak gebeuren:

 • Vragen stellen en medische geschiedenis bekijken
  De eerste dagen na de opname kijken we naar de medische geschiedenis van de patiënt, inclusief details over het ongeval en vroegere gezondheidsproblemen.
 • Lichamelijk onderzoek doen
  We bekijken hoe het lichaam van de patiënt eruitziet en voelt om te begrijpen wat er aan de hand is, zoals waar de verwondingen zitten en hoe het lichaam functioneert.
 • Kijken naar wat de patiënt kan doen
  We beoordelen wat de patiënt wel en niet kan doen, zoals bewegen, kracht gebruiken, dingen coördineren en zintuiglijke vaardigheden gebruiken.
 • Kijken naar de emoties en het sociale leven van de patiënt
  We onderzoeken hoe het ongeval de emoties van de patiënt beïnvloedt en kijken naar het sociale leven, zoals vrienden, familie en levensstijl.
 • Aanvullende tests indien nodig
  Als het nodig is, doen we extra tests, zoals röntgenfoto's of bloedonderzoek.
 • Doelen stellen en behoeften vaststellen
  We kijken naar wat de patiënt wil bereiken met de revalidatie en wat hij of zij nodig heeft, gebaseerd op wat we hebben ontdekt.
 • Een persoonlijk plan maken voor de revalidatie
  We maken een plan op maat voor de revalidatie met specifieke dingen die de patiënt wil doen en bereiken.

Deze stappen kunnen een beetje verschillen afhankelijk van het soort letsel, hoe erg het is en wat de patiënt specifiek nodig heeft. Maar door goed onderzoek te doen, kunnen we een basis leggen voor een effectieve revalidatie.

Behandeling

Na een opname in het ziekenhuis wordt u bij Adelante opgenomen om verder te herstellen en te revalideren.

Revalidatie na een zwaar ongeval is vaak complex. Na een ziekenhuisopname is er sprake van verminderde belastbaarheid, zoals verminderde conditie en minder spierkracht. Daarnaast zijn er complexe wondproblemen waar we veel aandacht aan besteden.

Uw behandelprogramma is helemaal op u afgestemd. Een heel team van behandelaren werkt samen met u aan uw herstel. Uiteraard staan we in nauw contact met uw arts en chirurg uit het ziekenhuis.

Ook mentaal kan het heel zwaar zijn de gebeurtenis en de gevolgen te verwerken. U heeft misschien vragen en onzekerheden over de toekomst. Of het beeld dat u van uzelf heeft, is veranderd. Misschien vindt u het lastig dat u dingen niet meer kunt zoals eerst. Ook daar helpen we u bij. Onze psychologen - ook met EMDR-specialisme - en maatschappelijk werkers horen bij uw behandelteam bij Adelante.

Om uw behandeling te ondersteunen, kunnen we gebruik maken van de volgende middelen:

 • onze therapieruimtes, zowel binnen als buiten, die de realiteit benaderen.
 • ons zwembad (loopbad, oefenen in water)
 • oefenapparatuur
 • loophulpmiddelen, proefvoorzieningen (bijvoorbeeld krukken, braces, spalken, schoenen)
 • wondzorg

We proberen u snel terug te laten gaan naar uw eigen huis na uw verblijf bij Adelante. Hierna volgt vaak een tijd van dagbehandeling bij een Adelantelocatie. Terwijl u revalideert, wordt u steeds zelfstandiger en heeft u minder hulp van ons nodig. Als u bijna klaar bent met revalideren bij Adelante, kijken we hoe u weer helemaal zelfstandig kunt zijn en hoe u eventueel overgedragen kunt worden aan een zorgverlener buiten Adelante.

Digitale zorg

Digitale zorg is enorm in opmars. Ook bij Adelante bieden we de mogelijkheid een aantal afspraken en therapieën van thuis uit te kunnen doen. U kunt bijvoorbeeld beeldbellen met uw revalidatiearts of behandelaar. Via het Adelante Oefenportaal kunt u op ieder gewenst moment van de dag oefeningen doen en informatie inzien.

Lees hier meer.

Nazorg

Na de revalidatie heeft u na ongeveer 3 maanden een controleafspraak met uw revalidatiearts en, als het nodig is, met andere behandelaars.
Voorafgaand ontvangt u enkele vragenlijsten, zodat tijdens het controlebezoek de nodige aandacht besteed kan worden aan de moeilijkheden die u nog ervaart na het ongeval.

Behandelteam

Tijdens uw revalidatieperiode bij Adelante zijn meerdere disciplines bij uw behandeling betrokken. Uw persoonlijk behandelteam staat onder leiding van een revalidatiearts die in sommige gevallen terzijde gestaan wordt door een verpleegkundig specialist of physician assitant. Wie verder deel uitmaakt van het team is afhankelijk van uw zorgvraag. Dat zal altijd een fysiotherapeut en een ergotherapeut zijn, maar daarnaast kunnen ook een verpleegkundige, een maatschappelijk werker, een psycholoog, een bewegingsagoog of logopedist deel uitmaken van uw behandelteam, Op basis van uw hulpvragen zullen de behandelaren u betrokken en intensief begeleiden bij het bereiken van uw doelstellingen. Samen met uw behandelteam werkt u aan uw eigen herstel.