Hersenletsel

De hersenen sturen ons hele lichaam aan. Onze ademhaling, onze zintuigen, praten, bewegen. Al die functies zitten op een andere plek in ons brein: voor, achter, links, rechts, bovenaan of diep in de hersenen. Als er iets misgaat, bijvoorbeeld zuurstoftekort, een bloeding, een tumor of een klap, zijn er zichtbare en onzichtbare gevolgen. Denk aan eenzijdige verlamming, problemen met spraak en taal, vermoeidheid, overprikkeling, geheugenproblemen of gedragsverandering.

Samen met het team van behandelaren uit verschillende disciplines gaat u aan de slag met uw herstel voor zover dat mogelijk is. U zult begeleid worden in het leren omgaan met uw beperkingenSamen eruit halen wat erin zit. Zodat u straks weer zo zelfstandig mogelijk uw leven kunt leiden.

Volwassenenrevalidatie logopedie

Onderzoeksfase

Als u in het ziekenhuis ligt, start het onderzoek daar al. Adelante is dus al betrokken in de eerste, acute fase. Afhankelijk van de ernst van de situatie wordt vervolgens beslist:

 • u wordt opgenomen bij Adelante (klinisch verblijf)
 • u gaat naar huis en u komt naar Adelante voor behandelingen (poliklinische behandeling)
 • u gaat naar huis en gaat bij één of meer therapeuten in behandeling bij u in de buurt 
 • u gaat naar huis en u komt nog eens bij ons terug op consult als het nodig is

Om u te leren kennen en een eerste beeld te krijgen van uw situatie, ziet u de revalidatiearts en een aantal therapeuten. Tijdens de onderzoeken observeren we, praten we, stellen we vragen en voeren we testen uit.

Wat de gevolgen van het hersenletsel zijn, hangt af van de plaats en de grootte van de beschadiging in de hersenen en van uw persoonlijke situatie. Samen bekijken we waar we het eerst aan moeten werken en wat uw doelen zijn bij de revalidatie. Zo worden de hulpvragen helder en weten we wat u wilt bereiken. Uw partner of een naaste betrekken we uiteraard bij dat proces.

Met het complete behandelteam en de revalidatiearts stellen we een behandelplan op. Ook schatten we in hoe lang de behandeling gaat duren. Voordat we met dit behandelplan starten, bespreken we dit met u en uw partner of naaste.

Als het voor uw situatie het beste is, geeft Adelante advies aan uw fysiotherapeut of een andere behandelaar bij u in de buurt. Zo is uw behandeling afgestemd op uw situatie en mogelijkheden.

Behandeling

Wij passen de behandeling zoveel mogelijk aan aan uw situatie en mogelijkheden. Dan hebben we het over welke behandelingen u krijgt, hoe vaak u behandelingen heeft en hoe lang het traject duurt.

Eerst verblijf bij Adelante, later vanuit thuis naar de behandeling

Meestal begint de behandeling klinisch en verblijft u intern in onze kliniek. Eén van de behandeldoelen is altijd om u zo snel mogelijk veilig naar huis te laten gaan. We proberen eerst hoe het gaat in het weekend. Gaat dat goed, dan werken we toe naar een situatie waarin u weer thuis kunt wonen. Als het nodig is, komt u op afspraak naar Adelante in dagbehandeling.

Aandacht voor uw naasten

Uw partner of naaste betrekken we actief bij de behandeling. Ook hij of zij heeft te maken met de gevolgen van uw aandoening. In de partnergespreksgroep is hier aandacht voor.

Overleg in het team

Met regelmaat overlegt de revalidatiearts met het behandelteam. Hoe verloopt de behandeling, wat moet er aangepast worden en hoe lang duurt de behandeling? De resultaten uit dit teamoverleg bespreekt de arts met u.

Behandelgebieden

Schade aan uw hersenen kan gevolgen hebben voor het lopen en het gebruik van uw arm en hand. Vaak raakt één zijde van het lichaam verlamd of kunt u één kant minder goed inzetten. De fysiotherapeut helpt u weer in beweging te komen en blijven. Zo optimaal mogelijk bewegen is een belangrijk onderdeel van de therapie. Daarnaast kijken we naar wat u belangrijk vindt om te doen. Dat nemen we mee in de therapie. Zo is het programma altijd op u afgestemd. 

Met een gangbeeldanalyse onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om beter te kunnen lopen.

Op onze locatie in Hoensbroek gaat u ook aan de slag met de bewegingsagoog. In onze sporthal, fitnessruimte of het zwembad oefent u op verschillende manieren om uw beweging te verbeteren. U oefent in onze sporthal, fitnessruimte, het zwembad en buiten. Natuurlijk houdt de bewegingsagoog rekening met uw mogelijkheden en wensen.

Naast individuele fysiotherapie zijn er ook groepstherapieën die u helpen bij het beter bewegen.

Bij de revalidatie zetten we de nieuwste technieken in. We maken bijvoorbeeld gebruik van de Zero G om uw lopen te verbeteren.

Dagelijkse dingen als aankleden, een boterham smeren of de was doen zijn door uw letsel ineens lastig. Daarnaast heeft het ook invloed op uw werk en uw hobby’s. Dingen die eerst vanzelfsprekend waren, zijn dat nu niet meer. De ergotherapeut helpt u die activiteiten weer zo zelfstandig mogelijk te doen. U oefent om ze weer onder de knie te krijgen, u leert ze op een andere manier of met een hulpmiddel te doen.

Bij Adelante hebben we alles in huis om het dagelijks handelen te oefenen. Denk aan koken, bakken, huishoudelijke taken en klussen. We hebben ook aandacht voor uw werk en hobby's.

Ook adviseert de ergotherapeut over aanpassingen in uw huis.

Door het hersenletsel kunt u problemen hebben met spraak of taal. Praten, lezen of schrijven is lastig. Ook iemand begrijpen of het volgen van een gesprek kan lastig zijn. Soms komt het voor dat u helemaal niet meer kunt praten.

De problemen met de spraak of taal kunnen verschillend zijn:

 • u vindt woorden of namen niet meer
 • u vindt het lastig te zeggen of op te schrijven wat u bedoelt
 • u begrijpt niet wat u leest
 • u hebt moeite met begrijpen wat iemand tegen u zegt
 • u praat minder duidelijk
 • uw stem klinkt anders
 • u praat op dezelfde toon

De logopedist geeft oefeningen om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren. Is spreken of schrijven niet meer mogelijk, dan kan de logopedist een andere manier van communiceren aanraden en daarbij begeleiden.
Verstaanbaarheid wordt verbeterd door te werken met de spieren in het hoofd/halsgebied. 

Ons gespecialiseerde Afasieteam is er om u de juiste zorg te bieden.

Slikproblemen

Hersenletsel kan ook de aansturing van de spieren in de mond verstoren. Hierdoor ontstaan slikproblemen. De logopedist onderzoekt de oorzaak van de slikstoornis en in welke fase van het slikproces de stoornis zit. Hierna stelt de logopedist een behandelplan op.

Hersenletsel kan ook gevolgen hebben voor de cognitie. Cognitie is het vermogen om kennis en informatie op te nemen en te verwerken. Dit kan te maken hebben met:

 • geheugen
 • aandacht
 • concentratie
 • kennis toepassen en begrijpen
 • plannen maken
 • waarnemen

Door het hersenletsel kunt u het lastig vinden om de aandacht bij een taak te houden of om 2 dingen tegelijk te doen (bijvoorbeeld afwassen en praten). Of u hebt moeite met tijdsdruk. U kunt het ook lastig vinden om te rekenen of om dingen te onthouden. De cognitief revalidatietherapeut helpt u hiermee om te gaan.

Klachten na uw revalidatie

Merkt u dat u na de revalidatie nog klachten heeft met cognitie of ervaart u nieuwe klachten, dan is het programma Breingrepen misschien iets voor u. 

Samen met de revalidatiearts kijken we of u baat heeft bij dit programma.

Door het hersenletsel kan ook uw gedrag veranderen. Wat de veranderingen zijn, is bij iedereen anders. 

Mogelijke veranderingen:

 • emotionele vervlakking
 • ongeremd/ongewenst gedrag
 • verminderd zelfinzicht
 • agressie
 • seksueel veranderd gedrag
 • stemmingsproblemen of somberheid

De psycholoog help u om te gaan met deze veranderingen.

We hebben verschillende programma’s voor het geheugen, aandacht, planmatig handelen en visueel waarnemen. Daarnaast hebben we trainingen om vaardigheden te oefenen. Denk aan klokkijken, de weg vinden en rekenen met getallen of met geld. Ook kunt u trainen met veilig lopen en fietsen in het verkeer of het openbaar vervoer gebruiken.

En natuurlijk hebben we aandacht voor de computer en de mobiele telefoon. Hoe leert u daar weer mee om te gaan? Studeert u nog of volgt u een opleiding? Dan besteden we aandacht aan studievaardigheid. Denk aan het verzamelen en lezen van informatie, aantekeningen maken, samenvatten en presenteren.

Bij deze trainingen zijn verschillende specialisten betrokken.

Hersenletsel vraagt een aanpassing van uw manier van leven. Gezonde voeding en bewegen zijn daar belangrijke onderdelen van. 

Onze diëtisten helpen u om goede keuzes te maken in uw voeding. Hierdoor voelt u zich beter, voorkomt u ziektes en herstelt u sneller. Samen kijken jullie naar uw huidige voedingspatroon en de diëtist adviseert wat u beter of anders kunt doen. 

Ook is het belangrijk dat u na uw revalidatie in beweging blijft. Onze sportconsulenten en bewegingsagogen helpen u een sport of activiteit te vinden waar u plezier aan beleeft. Ook kijken ze naar de mogelijkheden van de sport- en beweegactiviteiten in uw woonplaats. 

Volwassen worden met hersenletsel

Volwassen worden met cerebrale parese vraagt om een specifieke benadering. In onze transitiepoli is aandacht voor jongeren met CP en de levensfase waarin ze verkeren. Deze benadering sluit heel mooi aan op de zorg die door ons geboden wordt aan kinderen met CP. U kunt via uw huisarts verwezen worden, dan kijken we wat er mogelijk is.

Digitale zorg

Digitale zorg is enorm in opmars. Ook bij Adelante bieden we de mogelijkheid een aantal afspraken en therapieën van thuis uit te kunnen doen. U kunt bijvoorbeeld beeldbellen met uw revalidatiearts of behandelaar. Via het Adelante Oefenportaal kunt u op ieder gewenst moment van de dag oefeningen doen en informatie inzien.

Lees hier meer.

Nazorg

Overdracht naar 'eigen' therapeut of behandelaar

Als de behandelingen bij ons afgelopen zijn, kan het belangrijk zijn dat u verder oefent bij bijvoorbeeld een fysiotherapeut, logopedist of ergotherapeut bij u in de buurt.  Wij zorgen voor een overdracht waarin staat wat uw letsel was en wat onze behandeling is geweest. Uw eigen therapeut kan op basis hiervan zijn behandeling starten.


Op afspraak bij de revalidatiearts

Als de behandeling is afgerond, komt u nog regelmatig naar het spreekuur van de revalidatiearts. Zo blijven wij op de hoogte hoe het met u gaat. Heeft u nieuwe klachten of houden problemen aan? Bespreek ze tijdens het spreekuur. De arts beslist of een behandeling nodig is of dat u doorverwezen wordt naar een specialist.

Als u nieuwe klachten krijgt

Het kan voorkomen dat na verloop van tijd (nieuwe) klachten ontstaan. Als u bijvoorbeeld weer gaat werken of weer het 'gewone' leven oppakt. Denk dan aan concentratieproblemen, vermoeidheid of emoties die u niet kent. Ons Hersenletsel Adviesteam bekijkt samen met u wat er aan de hand is en hoe u hiermee kunt omgaan.

Nieuw in onze zorg

Wilt u meer weten over hoe wij middels wetenschappelijk onderzoek werken aan verbetering van onze behandelingen, klik dan hier.

Behandelteam

Tijdens uw revalidatieperiode bij Adelante zijn meerdere disciplines bij uw behandeling betrokken. Uw persoonlijk behandelteam staat onder leiding van een revalidatiearts die in sommige gevallen terzijde gestaan wordt door een verpleegkundig specialist of physician assitant. Wie verder deel uitmaakt van het team is afhankelijk van uw zorgvraag. Dat zal altijd een fysiotherapeut en een ergotherapeut zijn, maar daarnaast kunnen ook een verpleegkundige, een maatschappelijk werker, een psycholoog, een bewegingsagoog, een cognitief revalidatietherapeut of logopedist deel uitmaken van uw behandelteam, Op basis van uw hulpvragen zullen de behandelaren u betrokken en intensief begeleiden bij het bereiken van uw doelstellingen. Samen met uw behandelteam werkt u aan uw eigen herstel.