Zitpoli

Niet goed kunnen zitten levert vervelende problemen op. Als je in een rolstoel zit, moet je zithouding prettig en comfortabel zijn. Je moet immers de vrijheid hebben alles te kunnen doen wat je vanuit je stoel wilt doen. Ook als je niet in een rolstoel zit, kan zitten problematisch zijn. Scheef zitten, onderuit zakken, pijn ervaren en er kunnen zelfs wonden ontstaan.

De specialisten van de zitpoli achterhalen met u waar het probleem vandaan komt en ondersteunen u bij het ‘vitaal’ leren zitten.

Zitonderzoek

Zitproblemen zijn complex en vragen inbreng van verschillende disciplines. Een revalidatiearts, een ergotherapeut en een fysiotherapeut kijken naar uw probleem. Als het nodig is, schakelt de revalidatiearts nog andere interne of externe deskundigen in. U vertelt ons welke problemen u ervaart en welke invloed ze hebben op uw dagelijks leven. We kijken samen naar de oorzaak van de problemen. Vragen die we proberen te beantwoorden, zijn:

 • welke zithouding bent u gewend? Hoe ziet die eruit en hoe belasten ze uw lijf en zitvlak?
 • in welke rolstoel of in welk type stoel zit u het meest?
 • op welke manieren zit u nog meer? Welke variaties heeft u en hoe ervaart u die?
 • uw zitvlak: de vorm en vitaliteit van de huid.
 • de beweeglijkheid van uw gewrichten die belangrijk zijn bij het zitten.

In sommige gevallen hebben we nog extra informatie nodig om een goed advies te geven. Zoals het meten van de zitbelasting. We sporen schuifkrachten op (hierdoor kunnen de huid en onderliggend weefsel schade oplopen), we registreren de zitduur en meten de druk bij zitten. Daarnaast registreren we uw activiteiten wanneer u zit.

Behandelplan

Met de uitkomsten uit het onderzoek en ons gesprek, maken we een behandelplan. Daarin nemen we op:

 • veranderingen aan uw zithouding
 • ondersteuning bij het zitten
 • leren omgaan met een bepaalde manier van zitten

Behandeling

Wij hebben bij de behandeling een coachende rol. We gaan er namelijk vanuit dat u het beste weet wat bij uw leefstijl en gewoonten past. Daarom ondersteunen wij u bij het maken van weloverwogen keuzes om op een vitale manier te zitten. We bekijken samen de optimale zithoudingen en wij zorgen voor de aanpassingen aan de (rol)stoel.

Voor het laten slagen van de behandeling, zijn uw betrokkenheid en inzet nodig. U hebt een actieve rol in de zitbehandeling en werkt aan doelen die u zelf stelt. Dat betekent dat u actief bezig moet zijn met uw zitgedrag en uw zithoudingen. De ervaring heeft ons geleerd dat dit programma vaak meerdere uren tijd van u vraagt.

Dat u zelf zorgt voor een vitale manier van zitten, is ons doel. 

Kosten

De ziektekostenverzekering vergoedt de kosten van het onderzoek en de behandeling. Als u nog eigen risico bij de zorgverzekering moet betalen, dan betaalt u dat eerst.

Aanmelden

U kunt op verschillende manieren bij de zitpoli terecht:

 • als u nog in behandeling bent bij Adelante, vraag dan uw revalidatiearts of ergotherapeut.
 • bent u niet meer bij ons in behandeling, maak dan een afspraak met de revalidatiearts waarbij u in behandeling was bij Adelante. Hij/zij verwijst u door naar de zitpoli.

Bent u nog nooit bij Adelante geweest:

 • uw huisarts verwijst u door naar de zitpoli van Adelante
 • de specialist of revalidatiearts die u nu bezoekt, verwijst u door naar Adelante.