Post-covid

U heeft corona gehad. Misschien lag u in het ziekenhuis, of zelfs op de Intensive Care. Hoewel het alweer een tijdje achter u ligt, heeft u nog steeds klachten. Lichamelijk, psychisch en/of cognitief. 

Als u een lange nasleep van de ziekte ervaart, kan Adelante u mogelijk helpen. Zodat u weer de draad van uw leven kunt oppakken. Met de juiste zorg en begeleiding.

De huisarts of specialist verwijzen

Niet iedereen heeft intensieve begeleiding nodig bij Adelante. De huisarts of specialist beoordeelt of een intensieve revalidatie bij uw klachten past. Hij gebruikt daarvoor een vragenlijst die het MUMC+, Maastricht University en Adelante hebben ontwikkeld.

Zo wordt gekeken welke zorg het beste past, zodat u zo snel mogelijk de draad van uw leven weer kunt oppakken.

Als Adelante voor u de best passende zorg kan bieden wordt u doorverwezen naar ons revalidatiecentrum.

Revalideren bij Adelante

Als u naar Adelante komt voor revalidatie, hebt u eerst een gesprek met de revalidatiearts. Hij of zij bespreekt samen met uw het behandelplan dat aansluit bij uw doelen. Vervolgens gaat u met een compleet team aan de slag.

Digitale zorg

Digitale zorg is enorm in opmars. Ook bij Adelante bieden we de mogelijkheid een aantal afspraken en therapieën van thuis uit te kunnen doen. U kunt bijvoorbeeld beeldbellen met uw revalidatiearts of behandelaar. Via het Adelante Oefenportaal kunt u op ieder gewenst moment van de dag oefeningen doen en informatie inzien.

Lees hier meer.

Behandelteam

Tijdens uw revalidatieperiode bij Adelante zijn meerdere disciplines bij uw behandeling betrokken. Uw persoonlijk behandelteam staat onder leiding van een revalidatiearts die in sommige gevallen terzijde gestaan wordt door een verpleegkundig specialist of physician assistant. Wie verder deel uitmaakt van het team is afhankelijk van uw zorgvraag. Dat zal altijd een fysiotherapeut en een ergotherapeut zijn, maar daarnaast kunnen ook een verpleegkundige, een maatschappelijk werker, een psycholoog, een bewegingsagoog, een cognitief revalidatietherapeut of logopedist deel uitmaken van uw behandelteam, Op basis van uw hulpvragen zullen de behandelaren u betrokken en intensief begeleiden bij het bereiken van uw doelstellingen. Samen met uw behandelteam werkt u aan uw eigen herstel.