Hartrevalidatie

Inleiding

Ons hart. De motor van ons lichaam. Het zorgt ervoor dat ons bloed ons hele lichaam bereikt, van top tot teen. Alle organen, alle processen, hebben zuurstof en voedingsstoffen nodig om hun belangrijke werk te doen. Afvalstoffen worden afgevoerd. Een ingenieus systeem. Soms gaat er iets is mis in het systeem...

Wanneer is hartrevalidatie nodig?

Als u een hartinfarct heeft gehad, een aangeboren hartziekte heeft of een hartoperatie heeft ondergaan, dan heeft dat een grote impact op uw lichaam en conditie. Soms is er na behandeling door de cardioloog meer nodig om weer uw kracht terug te vinden en vertrouwen te krijgen in uw eigen lichaam. U kunt dan in aanmerking komen voor hartrevalidatie bij Adelante. 

Al in de ziekenhuisfase bespreekt de revalidatiearts met u de revalidatie: wat verwachten wij dat nodig is om u weer op kracht te laten komen? 

Advies als u niet bij Adelante revalideert

Als u niet naar Adelante hoeft voor revalidatie, dan adviseren wij de therapeuten die u ondersteunen bij uw revalidatie. Denk bijvoorbeeld aan uw eigen fysiotherapeut.

Intake

Al in het ziekenhuis is onze revalidatiearts bij uw revalidatie betrokken. 

Komt u naar Adelante om te revalideren, dan is dat klinisch (opname) of poliklinisch (u komt vanuit thuis naar Adelante voor dagbehandeling). 

De revalidatie start met een intakegesprek met de revalidatiearts en de verpleging. De arts doet het medisch onderzoek en bespreekt de hulpvraag met u. Daarna heeft u een gesprek met enkele teamleden die u straks gaan behandelen. Om het behandelprogramma zo goed mogelijk op u af te stemmen, doen we ook een aantal metingen.  

Na 2 weken nodigen we u en uw naaste uit voor het teamoverleg. We bespreken dan het behandeltraject en stellen uw doelen vast. Dan start de revalidatie. 

Behandeling

De behandeling is een mix van inspannende en ontspannende activiteiten en is heel divers. De ene keer traint u op apparaten op het behandelplein, de andere keer voert u een parcours uit in de oefenzaal.

De therapieën zijn zowel individueel als in groepsverband.

Ook besteden we aandacht aan hoe u omgaat met uw hartziekte: wat zijn risicofactoren, leven met een hartziekte en het leren omgaan met hartangst.

Afhankelijk van uw situatie kan het zijn dat we u opnemen in onze kliniek voor de revalidatiebehandeling. 

Revalideert u poliklinisch, dan komt u op afspraak een aantal dagen per week voor therapie naar Hoensbroek.

Soms begint de behandeling klinisch. Eén van de behandeldoelen is altijd om u zo snel mogelijk naar huis te laten gaan. We proberen eerst hoe het gaat in het weekend. Gaat dat goed, dan werken we toe naar een situatie waarin u weer thuis kunt wonen. Vanaf dat moment komt u op afspraak naar Adelante in dagbehandeling.

Hoe lang het revalidatieprogramma duurt, verschilt per persoon. Een richtlijn is:

  • klinische revalidatie duurt 4, 6 of 8 weken
  • poliklinische revalidatie duurt 6, 8 of 12 weken

Bij uw revalidatietraject zijn verschillende behandelaren uit het interdisciplinair behandelteam betrokken. Zij begeleiden u elk vanuit hun expertise.

Lees meer erover het interdisciplinair behandelteam.

We vinden het belangrijk er ook te zijn voor mensen die dicht bij u staan. Het revalidatietraject heeft ook invloed op hen. Uw partner of familieleden kunnen dan ook op ‘meeloopdagen’ een dag lang met u het traject volgen.

Nazorg

Digitale zorg

Richting het einde van de revalidatie bouwen we af. Bij klinische revalidatie komt u 2 weken lang, 2 dagen per week naar Adelante en bespreekt u hoe het thuis gaat. Ook oefent u dan met activiteiten die thuis nog moeilijk gaan. Revalideert u poliklinisch bij ons, dan bespreken we hoe we de afbouwperiode invullen.

In de afbouwperiode besteden we aandacht aan de tijd na de revalidatie:

  • hoe vult u uw dag in op een goede, zinvolle manier? 
  • wat gaat u doen aan beweging?
  • kunt u uw werk weer doen of moet het in aangepaste vorm?
  • heeft u behoefte aan psychologische begeleiding?

Digitale zorg is enorm in opmars. Ook bij Adelante bieden we de mogelijkheid een aantal afspraken en therapieën van thuis uit te kunnen doen. U kunt bijvoorbeeld beeldbellen met uw revalidatiearts of behandelaar. Via het Adelante Oefenportaal kunt u op ieder gewenst moment van de dag oefeningen doen en informatie inzien.

Lees hier meer.

Behandelteam

Tijdens uw revalidatieperiode bij Adelante zijn meerdere disciplines bij uw behandeling betrokken. Uw persoonlijk behandelteam staat onder leiding van een revalidatiearts die in sommige gevallen terzijde gestaan wordt door een verpleegkundig specialist of physician assistant. Wie verder deel uitmaakt van het team is afhankelijk van uw zorgvraag. Dat zal altijd een fysiotherapeut en een ergotherapeut zijn, maar daarnaast kunnen ook een verpleegkundige, een maatschappelijk werker, een psycholoog, een bewegingsagoog, een cognitief revalidatietherapeut of logopedist deel uitmaken van uw behandelteam, Op basis van uw hulpvragen zullen de behandelaren u betrokken en intensief begeleiden bij het bereiken van uw doelstellingen. Samen met uw behandelteam werkt u aan uw eigen herstel.